RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach związanych z realizacją przez okres niezbędny do jego zakończenia, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Solidarni Razem, Aleja Wojska Polskiego 113, 70-483 Szczecin

Adres e-mail:

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Al. Wojska Polskiego 113, 70-483 Szczecin

Adres e-mail: ido@solidarnosc.szczecin.pl

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi komunikację z Administratorem.

solidarni.razem@wp.pl