o projekcie

Nazwa programu: Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 
Nazwa projektu: „e-Polska Szkoła”
 
Rok 2020
Wartość dofinasowania: 184 250,00 zł
Całkowity koszt: 200 900,00 zł
 
Dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 
Rok 2021
Wartość dofinasowania: 75 500,00 zł
Całkowity koszt: 92 300,00 zł
 
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. 
 
„E-polska szkoła” to projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół polskich z Rejonu Trockiego na Litwie. Projektem zostały objęte 4 polskie szkoły: Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, Gimnazjum w Trokach i Szkoła Podstawowa w Starych Trokach im. Andrzeja Stelmachowskiego.
W ramach projektu uczestnicy otrzymali sprzęt w postaci tabletów do nauki zdalnej oraz platformę edukacyjną www.e-polskaszkoła.pl. Platforma służy polskim szkołom do prowadzenia zajęć webinaryjnych w trzech ścieżkach tematycznych: Patriotyzm, Nowoczesność i Zdrowie. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z Polski i Litwy według scenariuszy opracowanych na potrzeby projektu. Dodatkowo na początku projektu została przeszkolona grupa polskich nauczycieli z obsługi platformy.
 
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.